Országok Németország - Ausztria - Hollandia - Svájc - Európa

ÁSZF

KulfoldiMunka24 » ÁSZF

Érvényes: 2019.05.18 -tól

Általános rendelkezések

  1. Az AF Consulting  (székhelye: 82110 Germering, Brahmsstr. 2, tulajdononsa: Felföldi Attila ; a továbbiakban: „Szolgáltató”) a www.kulfoldimunka24.hu internetes oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) kínál szolgáltatásokat (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”). A Weboldal üzemeltetője  megegyezik a szolgáltatóval. 
  2. A Szolgáltató tevékenységére irányadó jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató és egyéb harmadik személyek jogait és kötelezettségeit szabályozza a Szolgáltató szolgáltatásainak nyújtása és igénybevétele során. Az ÁSZF a Szolgáltatóval létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a Szolgáltatások valamennyi igénybe vevőjére nézve kötelező erejű. 
  3. A következő fogalmak a jelen ÁSZF, illetve a Szolgáltató és az Ügyfél vagy az Álláskereső közötti jogviszony létrejötte, annak módosulása és megszűnése során az alábbiak szerint értelmezendők: 

   Ügyfél:
    olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely igénybe veszi, illetve szándékában áll igénybe venni a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat, elsősorban a megfelelő munkavállaló megtalálása céljából. 
   Álláskereső:
    kizárólag olyan természetes személy, aki a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat a megfelelő álláslehetőség megtalálása céljából veszi igénybe. 
   Önéletrajz:
    az Álláskereső adatainak összefoglalása. 
   Önéletrajz-adatbázis:
    az Álláskeresők által létrehozott és/vagy közzétett Önéletrajzokat tartalmazó adatbázis. 
   Szolgáltatások(hirdetési csomagok):
   olyan termékek, amelyeket a Szolgáltató elsősorban a Weboldalon keresztül nyújt az Ügyfelek és az Álláskeresők részére. 
   Árjegyzék: 
   a Szolgáltató által az Ügyfelek részére nyújtott Szolgáltatások árát tartalmazó jegyzék. 
   Állásajánlat:
   az Ügyfél által a Weboldalon megjelentetett, a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében közzétett hirdetés, amelyek a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások konkrét típusát képviseli. 
   A rövid távú időszakos munka közzétételére a szerződő felek eltérő megállapodása hiányában az ÁSZF Állásajánlat közzétételére vonatkozó feltételeket szabályozó rendelkezései vonatkoznak.
   Szolgáltatói adatbázis: olyan cégek és magányszemélyek gyűjteménye, melyek a honlap tematikájába illeszkedve segítik az olvasókat
   Szolgáltatói hirdetés: olyan cégek vagy magánszemélyek szolgáltatásainak vagy termékeinek a gyűjteménye, amely a szolgáltatói adatbázisban jelenik meg
   A cookie-k a Weboldal használata közben az Ügyfél készülékén (számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján stb.) elhelyezett apró fájlok. A Szolgáltató a cookie-k segítségével méri fel a Weboldal hatékonyságát. A cookie-k alapvetően nem tartalmaznak a személyek azonosítására szolgáló információkat, azok a konkrét készülékek böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak, amelyek a cookie-ban szereplő ideig a böngésző bezárását követően is az Ügyfél készülékében maradnak. Az állandó cookie-k a Weboldal minden egyes látogatása alkalmával ellenőrizhetők. A Weboldal segítségével gyűjtött információk a böngésző típusát, a Weboldalra történő csatlakozás internetes címét, a készülék operációs rendszerét és IP-címét foglalják magukban. 
   A relevánsabb hirdetések megjelenítése érdekében az egyes cookie-kat a harmadik személyek hirdetési rendszere, mint pl. a Google Adsense határozza meg. Ez a funkció a Google fiókban kapcsolható ki. Számítógépén beállíthatja a cookie-k elutasítását, ilyen esetben az oldal egyes funkciói működésképtelenné válhatnak.

Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 


Rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 


Infotv.:az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

 


Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások

 1. Az Álláskereső olyan természetes személy, aki az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások igénybevételével megfelelő állást keres. A Szolgáltató által az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások díjmentesek, és a Weboldalon keresztüli álláslehetőség-keresés megkönnyítésére szolgálnak. Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások igénybevételéhez az Álláskeresőnek regisztrálnia kell a Weboldalon. Az Álláskereső tetszőleges bejelentkezési e-mail vagy bejelentkezési jelszó megadásával regisztrál. Az Álláskereső a regisztrációját bármikor megszüntetheti, mégpedig a regisztráció megszüntetésére vonatkozó igényét tartalmazó e-mail üzenet Szolgáltató részére történő elküldésével.
 2. Az Álláskeresők részére nyújtott Szolgáltatások közé elsősorban a Weboldalon keresztül lehetővé tett alábbi Szolgáltatások tartoznak:
  1. Válaszadás, ill. jelentkezés a közzétett Állásajánlatra.Az Álláskereső jelentkezhet a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatra; ez a Szolgáltatás a Weboldalon nem regisztrált álláskeresők számára is hozzáférhető. Jelen szolgáltatás kizárólag az Álláskeresők részére szól, a Szolgáltató ezért fenntartja magának a jogot arra, hogy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó ügynökségekkel nem lép jogviszonyba, és korlátozza a Weboldalon keresztül folytatott törvénybe ütköző tevékenységüket.
  2. Állásértesítő létrehozása a Weboldalon megjelentetett Állásajánlatok kereséséhez, amely az Álláskereső által megadott keresési feltételeknek megfelelő állásajánlatokat küld a megadott e-mail címre.
  3. Önéletrajz mentése és hozzáférhetővé tétele az Önéletrajz-adatbázisban, mégpedig a Weboldalon kitöltött online űrlap kitöltése, vagy a Szolgáltató címére kézbesített nyomtatott űrlap révén. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Önéletrajz módosítására annak érdekében, hogy az teljesítse az űrlapok kitöltésére vonatkozó eljárásokat és megszokott folyamatokat. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot az Önéletrajznak az Önéletrajz-adatbázisból történő törlésére, vagy az ahhoz való hozzáférés megszüntetésére, amennyiben az hiányos információkat tartalmaz az álláslehetőség kereséséhez, vagy a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy lényegtelen információkat, illetve az álláslehetőség kereséséhez nem kapcsolódó információkat tartalmaz (pl.: politikai és vallási nézetek, reklám, vulgarizmusok stb.); a Szolgáltató ezen döntéséről tájékoztatja a tárgyi Önéletrajzot közzétevő Álláskeresőt.
  4. Részvétel a Szolgáltató Weboldalán működtetett vitafórumon folytatott vitákban.
  5. A Weboldalon megjelentetett Állásajánlatokra küldött válaszok (jelentkezések) archiválása.
  6. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a fent említett szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül kikapcsolja, ha úgy ítéli meg, hogy az személyiségi jogokat veszélyeztet


A Személyes adatok védelme

Személyes adatok az állásajánlatra való jelentkezésben

 1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások közé tartozik az Állásajánlat Weboldalon való közzétételének lehetősége is. Az Állásajánlatokat és Rövid távú időszakos munkákat az Ügyfelek (Üzleti partnerek) teszik közzé. Az Álláskereső jelentkezhet a Weboldalon közzétett Állásajánlatra/Rövid távú időszakos munkára. A Szolgáltató – az Üzemeltető közreműködésével – archiválja az Álláskeresők által a Weboldalon közzétett Állásajánlatokra küldött válaszokat.
 2. A Szolgáltató által archivált, a Weboldalon közzétett Állásajánlatokra küldött válaszok olyan adatokat tartalmaznak, amelyek a Rendelet és az Infotv. értelmében személyes adatoknak minősülnek. Az ilyen személyes adatok ezért kizárólag az Álláskereső mint érintett személy hozzájárulásával dolgozhatók fel. Az Álláskereső az adott Állásajánlatra vagy Rövid távú időszakos munkára való válasz vagy jelentkezés elküldése előtt kijelenti, hogy minden általa megadott adat megfelel a valóságnak, ezt követően önkéntes hozzájárulását adja a személyes adatainak a Szolgáltató és az adott Állásajánlatot hirdető Üzleti partner általi feldolgozásához. Az önkéntes hozzájárulás hiányában a Szolgáltató nem tudja a fenti Szolgáltatást nyújtani az Álláskereső részére.
 3. A személyes adatok feldolgozásának célja az Álláskereső támogatása a megfelelő álláshely megtalálásában. A Szolgáltató archiválja az Álláskeresők által a Weboldalon közzétett Állásajánlatokra küldött válaszokat. A hozzájárulás 3 (három) éves határozott időszakra szól. A személyes adatok 3 évig más által hozzá nem férhető formában, ezt követően pedig kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. Az Álláskereső ez idő alatt a Weboldalon létrehozott regisztrációja segítségével kezelheti (megjelenítheti, ismételten felhasználhatja, elküldheti stb.) az Üzleti partnereknek küldött válaszokat, ill. reakciókat, valamint teljesen le is törölheti adatait.
 4. A 3 (három) éves időszak olyan időtartamnak tekinthető, amely során nem valószínű, hogy változás következik be az Álláskeresők képesítésében, illetve a konkrét álláshelyre vonatkozó képesítési követelményekben. A 3 (három) éves időszak a személyügy területén szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján került meghatározásra.
 5. A Weboldalon közzétett Állásajánlatra vagy Rövid távú időszakos munkára küldött válaszok a következőket tartalmazzák: legalább egy elérhetőségi adatot (e-mail vagy telefon), a végzettséget, a nem meghatározását (kizárólag statisztikai feldolgozás céljából). A további adatok feltüntetése az Állásajánlatra vagy Rövid távú időszakos munkára küldött válaszban kizárólag az érintett Álláskereső döntésén múlik, a Szolgáltató nem igényli tovább adatok feltüntetését. A Szolgáltató semmilyen esetben sem kérheti az Álláskeresőtől olyan adatok feltüntetését, amelyek a Rendelet 9. cikke vagy az Infotv. 3. § 3. pontja értelmében a személyes adatok különleges kategóriájába tartoznak.
 6. Az Álláskereső a Weboldalon keresztül az Ügyfélnek (Üzleti partnernek) elküldi az önéletrajzát és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket, és a Weboldal segítségével hozzájárulását adja az Ügyfélnek a személyes adatai kezeléséhez az adott Ügyfél által megvalósítandó kiválasztási folyamatba való besorolás céljából. A kiválasztási folyamat nemcsak a közzétett álláshely betöltésére irányuló kiválasztást foglalja magában, hanem az Ügyfél arra vonatkozó jogosultságát is, hogy az Álláskereső személyes adatait közvetlenül a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezésben meghatározott időszakban feldolgozza, és a kiválasztási eljáráshoz más megfelelő álláshelyre irányítsa azt . A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás az Ügyfél kérésére szerkeszthető; a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás szerkesztése az Üzemeltető jóváhagyásával lehetséges.
 1.  

A Weboldal által nyújtott online és offline szolgáltatások

 1. Állásajánlat megjelentetése. Az Ügyfél a regisztráció sikeres befejezését követően Állásajánlatot tehet közzé a Weboldalon. Az Állásajánlat megjelentetése a következő szabályoknak megfelelően történik:
  1. Az Ügyfél önállóan jelenteti meg és határozza meg az Állásajánlat tartalmát, amelynek teljesítenie kell a Szolgáltató által meghatározott minimális feltételeket.
  2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Állásajánlat módosítására annak érdekében, hogy az teljesítse az űrlapok kitöltésére vonatkozó eljárásokat és megszokott folyamatokat a Weboldalon.
  3. Az Állásajánlat megjelentetésének időtartamát az Ügyfél határozza meg. Az Állásajánlat Ügyfél által választott megjelentetési időtartamának összhangban kell lennie a Szolgáltató Weboldalon közzétett aktuális Árjegyzékével.
  4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az Állásajánlat közzétételének megtagadására, vagy a már közzétett Állásajánlat megszüntetésére (azonnali hatályú törlésére), amennyiben az:
   1. Magyarország, Németország vagy bármely EU tagország hatályos jogszabályaiba, etikai normákba, illetve a jó erkölcsbe ütközik;
   2. amelyben az Ügyfél a munkaközvetítést és/vagy alkalmazásba vételt, ill. hasonló munkaviszony létrejöttét kezelési vagy más díj megfizetéséhez köti;
   3. az állásajánlat egy űrlapján belül (vagyis egy Állásajánlat keretein belül) több állásajánlatot mutat be; az előző korlátozás nem vonatkozik egy munkaterület több Állásajánlatának bemutatására;
   4. hiányos, félrevezető vagy valótlan adatokat tartalmaz, illetve más ok folytán csökkenti a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások minőségi szintjét;
   5. reklám vagy marketing jellegű információkat, illetve az Ügyfél vagy más harmadik személyek termékeire és Szolgáltatásaira vonatkozó információkat tartalmaz;
   6. károsíthatja a Szolgáltató, illetve bármely harmadik személy jó hírnevét;
   7. erotikus jellegű, ill. ilyen típusú munka gyanúját kelti;
   8. azt az Ügyfél kétszeresen teszi közzé a Weboldalon;
   9. MLM (multilevel marketing) vagy házaló kereskedés formájában végzett álláslehetőséget tartalmaz.
 1. Az Ügyfél logójának megjelentetése a Weboldal címlapján.
 2. Bannerhirdetések megjelentetése.
 3. Rekláminformációk megjelentetése a központi és direct mailingben.
 4. Állásajánlatok megjelentetésére vonatkozó speciális megoldások megvalósítása az Ügyfelek betöltetlen álláshelyeiről (elsősorban grafikai megjelenés).
 5. Az aktuális Árjegyzék szerinti további reklámtermékek.


A szerződéses jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése

 1. Az Ügyfélnek bármilyen Szolgáltatás igénybevételéhez regisztrálnia kell a Weboldalon. A regisztráláshoz a regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A regisztráció sikeres befejezésével az Ügyfél saját online fiókot hoz létre, amelyet egyedi bejelentkezési név és jelszó véd. Az Ügyfél köteles a bejelentkezési nevet és jelszót megvédeni a visszaéléstől, azokat harmadik személyek felé tilos továbbítania.
 2. Az Ügyfél a Szolgáltatásokat az online fiókon keresztül rendeli meg, kivételes esetekben írásbeli (levél, fax, e-mail) vagy telefonos megrendelés útján.
 3. Az Ügyfél a megrendelés Szolgáltató felé történő leadásával hozzájárulását adja a személyes adatai vagy az alkalmazottai személyes adatainak esetleges közzétételéhez az Állásajánlatban, amennyiben azt a megrendelt Szolgáltatás jellege igényli.
 4. A megrendelésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. az Ügyfél kereskedelmi nevét, esetleg jogi formáját;
  2. az Ügyfél számlázási címét, esetleg a levelezési címét;
  3. az Ügyfél cégjegyzékszámát, adószámát és/vagy közösségi adószámát;
  4. az Ügyfél elérhetőségi adatait (telefon, fax, e-mail);
  5. a megrendelt Szolgáltatás típusát és időtartamát

 5. A szerződéses jogviszony a megrendelt Szolgáltatás Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre (a Weboldalon keresztül, postai küldemény, fax, e-mail vagy telefonos beszélgetés útján). Az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás nyújtása is megrendelés-visszaigazolásnak minősül. A szerződés határozott időre szól a megrendelt Szolgáltatás időtartamának erejéig, a Szolgáltató általi visszaigazolás napjától számított érvényességgel.
 6. A Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés kötelező erejű, és kizárólag a szerződő felek kölcsönös hozzájárulása alapján módosítható. A Szolgáltató a megrendelés módosítását igazgatási díj megfizetéséhez kötheti.
 7. Ha a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) eltérően nem rendelkezik, a lejárat előtt a következő módon szüntethető meg:

  1. A szerződő felek írásbeli megállapodásával.
  2. Ha a Szerződés teljesítése még nem kezdődött meg, a Szolgáltató Szerződéstől történő elállásával, vagy – ha a Szerződés teljesítése már megkezdődött – a Szolgáltatónak a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan megszüntető írásbeli felmondásával, ha az Ügyfél súlyosan megszegi a Szerződésből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő kötelezettségeit. A Szerződés súlyos megszegésének elsősorban a következő esetek valamelyike minősül:

   1. Állásajánlat Ügyfél általi megjelentetése az ÁSZF rendelkezéseibe ütköző módon;
   2. az Önéletrajz-adatbázisban szereplő álláskeresői adatok Ügyfél általi felhasználása a megfelelő munkavállaló megtalálásától eltérő célra;
   3. a Weboldalon nyújtott Szolgáltatások tömeges elektronikus üzenetek küldésére, termékekről és szolgáltatásokról szóló információkat tartalmazó üzenetek küldésére, illetve Magyarország hatályos jogszabályaiba, etikai normákba, illetve a jó erkölcsbe ütköző információkat tartalmazó üzenetek küldésére, valamint a Szolgáltató, illetve más természetes és jogi személyek jó hírnevét károsító üzenetek küldésére történő felhasználása;
   4. az Ügyfél szerződéssel és/vagy a jelen ÁSZF-kel és/vagy a jó erkölccsel ellentétes magatartása, amennyiben azzal a Weboldalak felhasználóitól érkező negatív visszajelzések alapján a Szolgáltató megalapozott megítélése szerint károsulhat a Szolgáltató jó hírneve, illetve csökkenhet és/vagy veszélyeztetve lehet a nyújtott Szolgáltatások minőségi szintje.
   5. automatizált rendszerek (elsősorban botok, robotok, modulok vagy a Weboldal tartalmában történő keresésre vagy annak gyűjtésére szolgáló egyéb automatikus berendezések vagy programok) igénybevétele a Szolgáltató vagy a Weboldal olyan szolgáltatásainak használata során, amelyekhez a Szolgáltató nem nyújt hozzáférési eszközöket.
 8. A Szerződéstől való elállás, illetve a Szerződés felmondásának írásbeli bejelentését az Ügyfél regisztráláskor megadott címére, vagy az általa feltüntetett e-mail címre szükséges kézbesíteni.
 9. Amennyiben a Szolgáltató hibáján kívül a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hiányosan igénybevett Szolgáltatásokért.


A Szolgáltatások ára, fizetési feltételek 

 1. A Szolgáltatás ára a Weboldalon a Szolgáltatás megrendelése napján közzétett aktuális Árjegyzék szerint kerül meghatározásra.
 2. A Szolgáltató a számlát (adóügyi bizonylatot) általában az Ügyfélnek történő szolgáltatásnyújtást követően állítja ki. A számla rendszerint a Szolgáltatás Ügyfél által megrendelt teljes időtartamára szól. Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a számlák fizetési határideje a kiállítás napjától számított 14 (tizennégy) nap. A Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatást indokolt esetekben csak a megrendelt Szolgáltatás árának kifizetését követően nyújtja, erről a tényről pedig előre tájékoztatja az Ügyfelet.
 3. Az Ügyfél a megrendelt Szolgáltatás árát köteles a Szolgáltató részére banki átutalással határidőben és teljes mértékben megfizetni, a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára.
 4. Abban az esetben, ha az Ügyfél a számla fizetésével késedelembe esik, a Szolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult, amelynek mértéke minden késedelmes nap után a késedelemmel érintett összeg Ptk. szerinti késedelmi kamata, azzal, hogy a Szolgáltató a számlázott összeg teljes mértékű megfizetéséig – saját egyoldalú döntése alapján – felfüggesztheti a további szolgáltatásnyújtást. Amennyiben az Ügyfél több mint 30 (harminc) napos fizetési késedelembe esik, a Szolgáltató az adott követelést a Szolgáltatóval együttműködő követeléskezelő társaság kezelésébe adhatja át. A követelésbehajtás költségei a Szolgáltató követelésébe kerülnek beszámításra.
 5. A kiállított számlákra vonatkozó kifogásokat, amelyek korlátozhatnák a Szolgáltató Ügyféllel szembeni követelésére vonatkozó igényét, az Ügyfél köteles írásban érvényesíteni a Szolgáltató felé, mégpedig a számla kézbesítésétől számított 7 napon belül.
 6. A Szolgáltató csak abban az esetben térít vissza pénzösszegeket az Ügyfeleknek, ha azok esetenként meghaladják a 200,- Ft összeget.


Kárfelelősség 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon nyújtott (megjelentetett) Szolgáltatás tartalmi oldaláért, ideértve annak grafikai megjelenését (pl.: logó, fénykép vagy szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességét. Harmadik személyek bármilyen jogának Weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás általi megszegéséért kizárólag az Ügyfél vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Weboldalon keresztüli nyújtásával okozott károkért.
 2. Az Ügyfél köteles megvédeni az Önéletrajz-adatbázisból vagy a jelentkezésből származó adatokat mindennemű visszaélés ellen, továbbá köteles megakadályozni az adatok más személyek számára történő hozzáférhetővé tételét vagy továbbítását, illetve közzétételét. Jelen kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik a kötelezettség megszegésével okozott kárért. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által létrehozott Önéletrajz-adatbázis a Szolgáltató szerzői jogának tárgyát képezi. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Önéletrajz-adatbázisban szereplő adatok valósághűségéért és időszerűségéért.
 3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben a harmadik személyek jelen bekezdésben szereplő bármely jogának megsértése miatt bármilyen igény merül fel, az ilyen igényeket kielégíti, illetve a Szolgáltató teljes kárát megtéríti.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfél felé az adott állás betöltésére alkalmas pályázó megtalálásáért, illetve annak munkaviszonyban vagy más hasonló viszonyban való megmaradásáért.
 5. A Szolgáltató az Álláskeresőknek nem garantálja a megfelelő álláslehetőség megtalálását, illetve a munkaviszony vagy más hasonló viszony időtartamát.
 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók vagy egyéb harmadik személyek Weboldal használata következtében felmerülő káráért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy bármilyen adatvesztést.
 7. Amennyiben a Szerződés az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatások igénybevétele nélkül szűnik meg és ennek oka nem a Szolgáltató felróható magatartása, az Ügyfél nem válik jogosulttá az egyeztetett ár visszatérítésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hiányosan igénybevett Szolgáltatásokért, kivéve, ha a hiányos igénybevétel oka a Szolgáltató felróható magatartása.
 8. A Szolgáltató az Ügyfél késedelme esetén ideiglenesen felfüggesztheti a Szolgáltatások Ügyfél részére történő nyújtását. A Szolgáltató ilyen eljárása nem vonja maga után az Ügyfél kártérítési igényét, illetve az általa megrendelt azon Szolgáltatások árának visszatérítésére vonatkozó igényét, amelyeket a felfüggesztés során nem tudott igénybe venni. Az előző rendelkezés nem érinti a Szolgáltató kártérítési igényét.
 9. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a bejelentkezési névvel és jelszóval történő, jogosulatlan személy által elkövetett visszaélésért, illetve az ilyen visszaélésből eredő következményes károkért, és egyéb harmadik személyek esetleges igényeiért.


Panaszkezelési szabályzat 

 1. Az Ügyfél panasszal élhet olyan hiba esetén (a továbbiakban: „Hiba”), amely a Szolgáltató Weboldalán az Ügyfél részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban tartósan merült fel és amely a Szolgáltatónak felróható. A Szolgáltatónak felróható Hibának elsősorban a megrendelésben szereplő Szolgáltatások olyan mértékű működésképtelensége minősül, amely működésképtelenség bármely egybefüggő 24 (huszonnégy) órás időszak alatt legalább 6 (hat) órán keresztül tart. Nem minősül a Szolgáltató részéről felmerülő Hibának az, ha az Ügyfél a Szolgáltatáshoz az Ügyfél érdekkörében felmerülő okból nem fér hozzá, például, amennyiben az ilyen hozzá nem férés az Ügyfél internetcsatlakozási kieséséből vagy a Szolgáltató érdekkörén kívüli okokra vezethető vissza.
 2. A panasztétel határideje a Hiba Ügyfél általi megállapítása vagy feltételezett megállapítása napjától számított 14 nap.
 3. Az Ügyfél írásban (postán a Szolgáltató székhelyének címére, faxon  e-mailben a posta@kulfoldimunka24.hu címre) tehet panaszt. Az e-mail üzenetben tett panasz abban az időpontban minősül kézbesítettnek, amikor a Szolgáltatótól az e-mail kézbesítéséről automatikus rendszerüzenetet kap az Ügyfél. A Szolgáltató felelősséget vállal a panaszkezelési eredmény közlésére a panasz kézbesítésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül.


Vegyes és záró rendelkezések 

 1. A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosításokról a Weboldalon való közzététel útján haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfeleket a módosítások hatálybalépési dátumának feltüntetésével együtt. A módosított ÁSZF hatálybalépésével a korábbi ÁSZF hatályát veszíti.
 2. A Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók.
 3. A Szerződés jelen ÁSZF-től eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az ÁSZF-kel szemben. Az ÁSZF vagy azok részének hatálya kizárólag a Szerződő felek Szerződésben rögzített írásbeli megállapodása alapján zárható ki

Küldetésünk

A KülföldiMunka24.hu az egyetlen magyar, kizárólag külföldi munka hirdető portál. Célunk, hogy a külföldi állást keresőknek minél több állást és segítséget megjelenítsünk.

Partnerek

iranytu.de németországi magyarok